Τελευταίες ανακοινώσεις

Νοεμβρίου 10, 2020

Σπυρίδων Μπούρας

in ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

by Σπυρίδων Μπούρας

Γεννήθηκα στην Άρτα και είμαι απόφοιτος της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος…
Νοεμβρίου 10, 2020

Ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια (με κριτές)

in ΑΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

by Σπυρίδων Μπούρας

Μπούρας, Σ. & Γρίβα, Ε (2019). Ζητήματα διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας σε δίγλωσσα περιβάλλοντα: οι…
Νοεμβρίου 10, 2020

Άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων

in ΑΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

by Σπυρίδων Μπούρας

Μπούρας, Σ. & Γρίβα, Ε. (υπό δημοσίευση). Ζητήματα διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας σε δίγλωσσα περιβάλλοντα:…
Νοεμβρίου 10, 2020

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά

in ΑΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

by Σπυρίδων Μπούρας

Στάμου, Α.Γ., Γρίβα, Ε., Μπούρας, Σ. & Ντίνας, Κ.Δ. (2019). ‘Εμείς’/ οι ‘Άλλοι’ ─ ‘Εδώ’/…
Νοεμβρίου 10, 2020

Δημοσιεύσεις: Κεφάλαια σε βιβλία

in ΑΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

by Σπυρίδων Μπούρας

Griva, E., Stamou, A.G. & Bouras, S. (2016). Βilingual Immigrant Students’ Linguistic and Cultural Identity…
 

Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας

Ινστιτούτα- Πανεπιστημιακό Εκπαιδευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Υλικό Διημερίδας του Ινστιτούτου Ελληνικής Γλώσσας

Παγκόσμια Ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας

Εκδήλωση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Παγκόσμια Ημέρα της ελληνικής γλώσσας στην Αλβανία
Παγκόσμια Ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας
Παγκόσμια Ημέρα της ελληνικής γλώσσας στην Αλβανία
 

Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

e-twinning

Erasmus +

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Μαθαίνουμε στο σπίτι

Συνήγορος του Πολίτη

e-yliko

e-yliko

Ελλάδα 2021

 

e - class

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας

Ραδιόφωνο: Η φωνή της Ελλάδας

Ψηφιακό Σχολείο

Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία

Διαπολιτιστική Εκπαίδευση

MENTEP

Πρωτέας

Φρυκτωρίες